Forskningsmaterial


Nedanstående text gäller inte för närvarande. Vi hoppas fortfarande att Strömstads kommun skall ge oss möjlighet att åter komma till stadsbiblioteket som i fornstora dagar. Tills dess finns vårt forskningsmaterial magasinerat och är mycket svårt att komma åt.

2022-07-01
Stadsbibliotekets släktforskningsmaterialSläktforskningslitteratur finns numera i Bohusrummet. Mikroficher över kyrkböckerna från Strömstads och Tanums kommuner finns om du inte vill surfa på nätet.


Biblioteket prenumererar på Arkiv Digital. Det är ett företag som digitaliserat kyrkböcker, bouppteckningar med mera. Webbplatsen finns tillgänglig på en pc i Bohusrummet.Föreningens forskningsmaterialI Bohusrummet i Stadsbiblioteket i Strömstad har vi egna skåp där vi förvarar forskningsmaterial. Rummet är tillgängligt när biblioteket är öppet och bibliotekspersonalen har hand om nycklar till skåpen.

 

Där finns:

 

- avskrifter av kyrkböcker (födda/vigda/döda) från Hogdal, Lommeland, Näsinge, Skee, Lur, Strömstad, Tjärnö och Tanum.

- utdrag ur domböckerna för Vätte, Bullarens och Tanum härader

- en del avskrifter av bouppteckningar.

- kopior av beskrivningarna till ekonomiska kartan från 1938 för Vätte härads socknar med uppgift om gårdarnas storlek och innehavare.

-antavlor och stamtavlor och redogörelser för invånarna i samtliga gårdsbruk, torp och backstugor i byn Björke, gårdarna Tafsängen och Treje i Skee församling från början av 1800-talet och ett drygt sekel fram.

- gårdsinventering i Tjärnö församling från sent 1600 tal fram till 1920 talet.

 

I Bohusrummet finns en pc, där vi installerat skivor som Sveriges släktforskningsförbund givit ut.

 

Följande skivor finns:

 

- Sveriges befolkning 1880

- Sveriges befolkning 1900

- Sveriges befolkning 1970

- Sveriges befolkning 1980

- Sveriges befolkning 1990

- Begravda i Sverige

- Sveriges dödbok 1901-2009

- EmibasKyrkbokregisterDödboksregister Hogdal 1921-1946

Dödboksregister Lommeland 1921-1946

Dödboksregister Näsinge 1921-1936

Dödboksregister Skee 1921-1935

Dödboksregister Skee B (Krokstrands kbfd) 1922-1938
Dödboksavskrift Skee 1693-1780

Dödboksavskrift Skee 1780-1845

Dödboksavskrift Skee 1845-1920
Kyrkböcker


I Vätte härad finns de tidigaste kyrkböckerna i Tjärnö socken. 1689 är det tidigaste årtalet i Tjärnös ministralböcker (dvs födelse-, vigsel- och dödböckerna). Det finns luckor från 1702-1704 och 1706-1709 i Tjärnös böcker. Husförhörslängder finns först från 1812. Skee socken har ministralböcker från 1693. Det finns två luckor i början av 1700-talet. Uppgifter saknas från maj 1702 till december 1703 samt från april 1706 till april 1709. Husförhörslängder finns från 1811. I Skee församling bildade Krokstrand 1923 ett eget kyrkobokföringsdistrikt.Förutom samhället Krokstrand ingår gårdarna Björneröd, Kroken, Flöghult, Husebo, Kampegården, Brämmen, Budalen, Kangeröd, Hästeskede, Södra och Norra Buar samt byn Mardal.


I Näsinge pastorat, vilket omfattar socknarna Hogdal, Lommeland och Näsinge, börjar ministralböckerna omkring 1709. Det finns besvärliga luckor i alla tre socknarnas böcker från 1758 till mars 1769. Mindre luckor på kanske ett halvår kan förekomma fram till 1790-talet. Husförhörslängderna börjar 1812.

Strömstad har ministralböcker från 1713. Husförhörslängder finns för åren 1770, 1775-1782, 1788-1789, samt från 1811.


I Tanums pastorat, vilket omfattar socknarna Tanum och Lur, finns ministralböcker från 1718, och husförhörslängder från 1760. Lurs längder har dock luckor 1771-1775 och 1784-1791. Tanums längder har en lucka 1774-1775.

Naverstads pastorat med socknarna Naverstad och Mo har ministralböcker från 1688, dock med lucka 1717-1727 för dödboken, 1717-22 för födelseboken och 1714-1729 för vigselboken. Husförhörslängder finns från 1690-1699 och sedan från 1759.
Antavlor och stamtavlorGude Andersson (1700-1788) var bonde på den lilla gården Husebo. Han var också länsman i Vätte härad under ett par decennier. I sina två äktenskap fick han 14 barn, varav 10 blev vuxna.


Länsman Gude Anderssons stamtavla


Olof Engelbrektsson (1764-1837)var nämndeman och bonde i Björke. I sina tre äktenskap fick han tjugo barn, varav sju blev vuxna, och gav upphov till 56 barnbarn till Olof, varav ca 40 blev vuxna. Och barnbarnen satte minst 162 barnbarnsbarn till världen, varav minst 111 blev vuxna.

Nämndeman Olof Engelbrektssons stamtavla


Magnus Björkman


Minnesanteckningar av Magnus Björkman 1834-1915. Släkten Cavalli-Björkmans anfader. Kommentarer av Allan Hansson 2008-12-04.


Anton Söderbom


Till välsignelse för släktforskare med anor i Strömstad finns ett mycket ovanligt bokverk, nämligen tre inbundna böcker med titeln Anteckningar rörande hus, tomter och husägare i Strömstad från stadens grundläggning till närvarande tid, samlade av Ant. Sbm. I-III Bakom det anspråkslösa författarnamnet står rådmannen Anton Söderbom (1849-1908). Och de lika anspråkslösa "antekningar" han samlat genom att gräva sig igenom stadsarkivet (och vid behov även andra arkiv) är en förteckning över alla hus- och tomtägare i staden fram till år 1900. Givetvis finns för varje husägare uppgift om vilka hus och tomter som respektive husägare ägt. Ofta finns också tomtägarnas födelse- och dödsdatum samt faderns namn. Om tomtägaren var gift - vilket oftast var fallet - finns för det mesta vigseldatum, samt hustruns födelse- och dödsdatum och ibland uppgift om hustruns föräldrar. Utöver det finns ofta en redogörelse för husägarnas yrkesliv och karriär. För en skeppare noteras t.ex. vilka båtar han varit skeppare för, och för en redare vilka båtar han ägt. Förekommer husägaren i rådhusrättens protokoll - vilket händer oftare än man tror - så redovisas även det.

Detta är bara tredje delen av Antekningarna. De båda första delarna redovisar varje tomt - hur stor den är (och hur tomtens yta ändrats genom åren), vem som ägt den, och när den bytt ägare, och beskaffenheten hos dess byggnader.

Vi lägger ut en komplett pdf-fil av tredje delen av Anteckningar. Den skall ses som en sekundärkälla, som kan vara behäftad med fel. Dels kan Anton Söderbom ha skrivit av fel, eller dragit felaktiga slutsatser, dels kan fel ha uppstått vid scanning och teckenigenkänning. Visserligen är resultatet korrekturläst, och många fel rättade, men det återstår troligen en hel del.

Avsikten är att även lägga ut första och andra delen.

Del III av Söderboms Antekningar

Ordförklaringar till Söderbom

Söderboms bok innehåller en del numera ovanliga ord och begrepp, och hans sätt att stava kan ibland förvilla. Ovan finns en länk till en ordlista med förklaring till en del av dem.


Torsten Torstensson: Berättelse om Knekten från Knäred.
Släktforskningslitteratur finns numera i Bohusrummet. Mikroficher över kyrkböckerna från Strömstads och Tanums kommuner finns om du inte vill surfa på nätet.

Där finns:

Föreningens forskningsmaterial

I Bohusrummet i Stadsbiblioteket i Strömstad har vi egna skåp där vi förvarar forskningsmaterial. Rummet är tillgängligt när biblioteket är öppet och bibliotekspersonalen har hand om nycklar till skåpen.

I Bohusrummet finns en pc, där vi installerat skivor som Sveriges släktforskningsförbund givit ut.

- avskrifter av kyrkböcker (födda/vigda/döda) från Hogdal, Lommeland, Näsinge, Skee, Lur, Strömstad, Tjärnö och Tanum.

- utdrag ur domböckerna för Vätte, Bullarens och Tanum härader

- en del avskrifter av bouppteckningar.

- kopior av beskrivningarna till ekonomiska kartan från 1938 för Vätte härads socknar med uppgift om gårdarnas storlek och innehavare.

-antavlor och stamtavlor och redogörelser för invånarna i samtliga gårdsbruk, torp och backstugor i byn Björke, gårdarna Tafsängen och Treje i Skee församling från början av 1800-talet och ett drygt sekel fram.

- gårdsinventering i Tjärnö församling från sent 1600 tal fram till 1920 talet.

Biblioteket prenumererar på Arkiv Digital. Det är ett företag som digitaliserat kyrkböcker, bouppteckningar med mera. Webbplatsen finns tillgänglig på en pc i Bohusrummet.

Följande skivor finns:

- Sveriges befolkning 1880

- Sveriges befolkning 1900

- Sveriges befolkning 1970

- Sveriges befolkning 1980

- Sveriges befolkning 1990

- Begravda i Sverige

- Sveriges dödbok 1901-2009

- Emibas

Kyrkbokregister

Kyrkböcker

I Vätte härad finns de tidigaste kyrkböckerna i Tjärnö socken. 1689 är det tidigaste årtalet i Tjärnös ministralböcker (dvs födelse-, vigsel- och dödböckerna). Det finns luckor från 1702-1704 och 1706-1709 i Tjärnös böcker. Husförhörslängder finns först från 1812. Skee socken har ministralböcker från 1693. Det finns två luckor i början av 1700-talet. Uppgifter saknas från maj 1702 till december 1703 samt från april 1706 till april 1709. Husförhörslängder finns från 1811. I Skee församling bildade Krokstrand 1923 ett eget kyrkobokföringsdistrikt.Förutom samhället Krokstrand ingår gårdarna Björneröd, Kroken, Flöghult, Husebo, Kampegården, Brämmen, Budalen, Kangeröd, Hästeskede, Södra och Norra Buar samt byn Mardal.

I Näsinge pastorat, vilket omfattar socknarna Hogdal, Lommeland och Näsinge, börjar ministralböckerna omkring 1709. Det finns besvärliga luckor i alla tre socknarnas böcker från 1758 till mars 1769. Mindre luckor på kanske ett halvår kan förekomma fram till 1790-talet. Husförhörslängderna börjar 1812.

Strömstad har ministralböcker från 1713. Husförhörslängder finns för åren 1770, 1775-1782, 1788-1789, samt från 1811.

I Tanums pastorat, vilket omfattar socknarna Tanum och Lur, finns ministralböcker från 1718, och husförhörslängder från 1760. Lurs längder har dock luckor 1771-1775 och 1784-1791. Tanums längder har en lucka 1774-1775.

Naverstads pastorat med socknarna Naverstad och Mo har ministralböcker från 1688, dock med lucka 1717-1727 för dödboken, 1717-22 för födelseboken och 1714-1729 för vigselboken. Husförhörslängder finns från 1690-1699 och sedan från 1759.

Antavlor och stamtavlor

Gude Andersson (1700-1788) var bonde på den lilla gården Husebo. Han var också länsman i Vätte härad under ett par decennier. I sina två äktenskap fick han 14 barn, varav 10 blev vuxna.

Länsman Gude Anderssons stamtavla

Olof Engelbrektsson (1764-1837)var nämndeman och bonde i Björke. I sina tre äktenskap fick han tjugo barn, varav sju blev vuxna, och gav upphov till 56 barnbarn till Olof, varav ca 40 blev vuxna. Och barnbarnen satte minst 162 barnbarnsbarn till världen, varav minst 111 blev vuxna.

Nämndeman Olof Engelbrektssons stamtavla

Magnus Björkman

Minnesanteckningar av Magnus Björkman 1834-1915. Släkten Cavalli-Björkmans anfader. Kommentarer av Allan Hansson 2008-12-04.

Anton Söderberg

Till välsignelse för släktforskare med anor i Strömstad finns ett mycket ovanligt bokverk, nämligen tre inbundna böcker med titeln Anteckningar rörande hus, tomter och husägare i Strömstad från stadens grundläggning till närvarande tid, samlade av Ant. Sbm. I-III Bakom det anspråkslösa författarnamnet står rådmannen Anton Söderbom (1849-1908). Och de lika anspråkslösa "antekningar" han samlat genom att gräva sig igenom stadsarkivet (och vid behov även andra arkiv) är en förteckning över alla hus- och tomtägare i staden fram till år 1900. Givetvis finns för varje husägare uppgift om vilka hus och tomter som respektive husägare ägt. Ofta finns också tomtägarnas födelse- och dödsdatum samt faderns namn. Om tomtägaren var gift - vilket oftast var fallet - finns för det mesta vigseldatum, samt hustruns födelse- och dödsdatum och ibland uppgift om hustruns föräldrar. Utöver det finns ofta en redogörelse för husägarnas yrkesliv och karriär. För en skeppare noteras t.ex. vilka båtar han varit skeppare för, och för en redare vilka båtar han ägt. Förekommer husägaren i rådhusrättens protokoll - vilket händer oftare än man tror - så redovisas även det.

Detta är bara tredje delen av Antekningarna. De båda första delarna redovisar varje tomt - hur stor den är (och hur tomtens yta ändrats genom åren), vem som ägt den, och när den bytt ägare, och beskaffenheten hos dess byggnader.

Vi lägger ut en komplett pdf-fil av tredje delen av Anteckningar. Den skall ses som en sekundärkälla, som kan vara behäftad med fel. Dels kan Anton Söderbom ha skrivit av fel, eller dragit felaktiga slutsatser, dels kan fel ha uppstått vid scanning och teckenigenkänning. Visserligen är resultatet korrekturläst, och många fel rättade, men det återstår troligen en hel del.

Avsikten är att även lägga ut första och andra delen.

Del III av Söderboms Antekningar

Ordförklaringar till Söderbom

Söderboms bok innehåller en del numera ovanliga ord och begrepp, och hans sätt att stava kan ibland förvilla. Ovan finns en länk till en ordlista med förklaring till en del av dem.

Torsten Torstensson: Berättelse om Knekten från Knäred.

Stadsbibliotekets släktforskningsmaterial