| | Bertil Holmström 140607 (P) | stromgens öppningssida | BH index | @ |

Vi Släktforskare

Medlemsblad för
Föreningen Strömstads
 Släktforskare

Man kan få greie på
 det meste bare man vet
hvor man skal spørre.
(Sylvia Hoff)

| 2014 37 36 | 2013 35 34 | 2012 33 32 | 2011 31 30 29 | 2010 28 27 | 2009 26 25 | 2008 24 23 | 2007 22 21 | 2006 20 19 18 | 2005 17 16 15 | @ |


Det oregelbundet utkommande bladet (16 sidor A5) har ett något missvisande namn - det finns ju faktiskt många fler släktforskare än vi!
   Här nedan lägger vi in material som publicerats i bladet. Du får läsa sidorna i en något ovanlig ordning, två och två som de ligger på de A4-sidor som senare häftas samman till den lilla A5-tidningen.
   Vi har möjlighet att rätta tryckfel och liknande i den tryckta versionen. Och ibland har vi fått in bilder som vi inte fått plats med - nu har vi möjlighet att lägga in dylikt "bonusmaterial" (se exempel nedan). Vi kan också visa omslagsbilden och de små tidningsbilderna i större format (klicka på bilderna!). - Här ser du omslagsbilden till nummer 33 (april 2012), vår tidigare ordförande Bosse Rask.
   Genomgående för hela tidningsserien är "avbrutna trådar" som tas upp i något senare nummer, dock inte alltid i det närmast efterföljande. Avsikten är att komplettera innehållsförteckningarna med hänvisningar härtill. På sikt är det tänkt att sådana "följetonger" skall föras samman till sammanhållna artiklar. En annan, mera ambitiös, tanke är att bygga ett index över olika släkter, olika gårdar, olika författare...
   Med början med nr 27 (februari 2010) tillämpar vi principen "sist ut - först in", d.v.s. att det senaste tidningsnumret ligger överst i presentationen. (Tidigare nummer ligger kvar i den gamla ordningen.)


ViSlf nr 36 (februari 2014)

(ännu ej i funktion - välkommen åter!)


ViSlf nr 35 (augusti 2013)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

(sidorna saknas f.n., återkom gärna!)

2 Föreningens styrelse, funktionärer m.m.
3 Protokoll från årsmötet 2013
4 Halfvord Mickelsson, Hästeskede (Leif Sanne)
5 Anor till Anders Hansson, Hogen (Leif Sanne)
6 Hans Henrik Johannesson, Östra Hämmen (Lillian Staalesen)
8 Släktträd Hans Henrik Johannesson, Östra Hämmen (Lillian Staalesen)
10 Alla har vi varit små (Gods och Gårdar - Sälten)
11 Torsten Torstensson 1930 – 2013 (Ivan Hansson)
12 Funderat på att DNA-testa dig? (Lisbeth Rodin)
13 Kring kaffebordet
15 Kring kaffebordet


ViSlf nr 34 (februari 2013)

1-20, 2-19, 3-18, 4-17, 5-16, 6-15, 7-14, 8-13, 9-12, 10-11

2 Föreningens styrelse, funktionärer m.m.
3 Kallelse till årsmötet 2013
4 Om mina anor hade kunnat ana…(Lisbet Rodin)
7 Forskningen går vidare (Aina André)
10 Födelsekalas på Rävö 1928/29 (bild från Harding Helgesson)
12 Alla har vi varit små (Gods och Gårdar – Hanna på Libacken)
13 Hanna på Libacken – ett strävsamt liv (Harding Helgesson)
14 Dagmar på Saltö fyller år (Harding Helgesson)
15 Kring kaffebordet


ViSlf nr 33 (april 2012)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

2 Föreningens styrelse, funktionärer m.m.
3 Protokoll från årsmötet 2012
4 Föreningen 25 år – några tillbakablickar (red.)
5-6 Reflexioner (Bo Rask 2000, 2003)
7 Bo Rask 1937 - 2012
8 Släktträd för Dick Steen (Carin Guldbrand)
10 Alla har vi varit små (Gods och Gårdar)
11 Margit Lunnås (red.)
12 Ingrid i Bro - Dick Steens farmors mor (Carin Guldbrand)
13 Kring kaffebordet


ViSlf nr 32 (februari 2012)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

2 Föreningens styrelse, funktionärer m.m.
3 Kallelse till årsmöte 2012
4 Haagen i Kirkebøen (Roger Fossum)
8 Bröllop på Skabotangen (Samuel Bergqvist 1905)
10 Alla har vi varit små - Gösta Frammes barndomshem (Gods och Gårdar)
11 Bröllop på Skabotangen – kommentarer (red.)
11 Kring kaffebordet


ViSlf nr 31 (december 2011)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

 2 Föreningens styrelse och funktionärer m.m.
 3 Kvantitet eller kvalitet? (Bertil Holmström)
 4 Hogdals hembygdsmuseum (Ulf Hansson)
 7 Gösta Framme på Nätet (Bertil Holmström)
 8 Femtiosex generationer bakåt (Geni)
10 Var ligger Ryssby? (Bertil Holmström)
11 Årstallet må være feil! (Roger Fossum)
12 Kring kaffebordet


ViSlf nr 30 (juni 2011)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

 2 Föreningens styrelse och funktionärer m.m.
 3 Protokoll från årsmötet 2011
 5 Ett månadsmöte i fascinerande miljö (Anna Trogen)
 8 Farbror Antons ”Antekningar” (Allan Hansson)
 9 Några husägare i Strömstad (Anton Söderbom, Bertil Holmström)
12 Ännu en svensk identifierad! (Bo-Arne Stenqvist, Bertil Holmström)
13 Genial släktdatabas? (Bertil Holmström)
14 Kring kaffebordet

 


ViSlf nr 29 (februari 2011)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

2 Föreningens styrelse och funktionärer m.m.
3 Kallelse till årsmöte
4 Ett välbesökt månadsmöte (Anna Trogen)
6 Hildas anor (Stig Carlsson)
8 Silverbröllop i Mörkebacka, Skee 1925
10 Glädjen av att bli korrigerad (Allan Hansson)
11 Vi minns Yngve Wahlberg (Bosse Rask)
12 MyHeritage – visst kan de’ va’ nå’t! (Bertil Holmström)
14 Kring kaffebordet

 

ViSlf nr 28 (juni 2010)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

2 Föreningens styrelse och funktionärer m.m.
3 Protokoll från årsmötet 2010
4 Kosterlotsar – sista delen (Gösta Framme)
8 Silverbröllop i Mörkebacka, Skee 1925
10 Drunkningolycka vid Ursholmen december 1895
12 MyHeritage – kan de’ va’ nå’t?
14 Kring kaffebordet
 

ViSlf nr 27 (februari 2010)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

3 Kallelse till årsmöte 2010
4 Kosterlotsar (Gösta Framme)
8 Skolbarn i Lommeland 1909. Bild från Tore Norrby [bild]
10 Sjukdomsåren 1808-1809 (Allan Hansson)
12 Blind-Hjalmar (Sten Gillgren)
13 Tånga skola i Lommeland. (Tore Norrby)
14 Kring kaffebordet

 

 


ViSlf nr 15 (mars 2005)

1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, mittuppslaget


3 Kallelse till årsmöte
4 Oleana på Rönnö (Bertil Holmström)
6 Anträdsöversikt för Oleana på Rönnö
10 En bouppteckning från Siuleröd i Hogdal 1745

 


ViSlf nr 16 (september 2005)

 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, mittuppslaget

3 Protokoll från årsmötet den 12 mars 2005
4 Bertil Holmström: Oleana på Rönnö (del 2, forts. från nr 15)
8 Anträd för Mattes Andersson, Rönnö
10 Bo Forsström: Tord i Överby och hans ättlingar [forts]
12 Greta Höglund: Arvid Simonsson, född i Mo, död i Skee
13 Allan Hansson: Stora Rogstad, tvåhundraårig släktgård
14 Kring kaffebordet

 

ViSlf nr 17 (december 2005)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, mittuppslaget

3 BH: Några funderingar
4 Tore Norrby: Nils Johan i Putten, Nordby – en Rogstadättling
7 Bo Rask: Den äldsta graven på Myrens kyrkogård
8 Antavla för Nils Johan Andersson, Putten, Nordby
12 Bo Forsström: Tvist om odelsjord i Överby 1691
14 Bertil Holmström: Gudrun på Kôlln
15 Kring kaffebordet

 

ViSlf nr 18 (mars 2006)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

3 Kallelse till årsmöte
4 Gästgivaregården på Vik (Aina André)
8 Vem är vem på omslagsbilden (Aina André)
9 Det hände för längese’n
10 Den äldsta graven på Myrens kyrkogård (Bo Rask)
12 Efterkommande till Olof Wernicksson i Allemarken (Bo Rask)
14 Vägsyn år 1723 (Greta Höglund)
15 Kring kaffebordet

 


ViSlf nr 19 (oktober 2006)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

3 Rapport från årsmötet
4 Den äldsta graven på Myrens kyrkogård (Bo Rask, slutet)
5 Efterkommande till Olof Wernicksson i Allemarken (Bo Rask, forts.)
8 Om några ”svenskar” i Bohuslän (Lennart Staberg)
10 Familieforening over Atlanteren (Sylvia Hoff) [bonus]
13 Omslagsbilden: Två Saltöprofiler (Bertil Holmström och Kjell Samuelsson) [bild]
14 Genline eller Arkiv Digital? (Kjell Mattsson)
15 Kring kaffebordet

 

ViSlf nr 20 (december 2006)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, mittuppslaget

(några sidor saknas, andra är deformerade - återkom gärna!)

3 Att göra en tidning ... (Bertil Holmström, Ulla Jansson)
4 Oleana på Rönnö (Bertil Holmström, forts. från nr 16)
8 Antavla för Hilmer Thomasson-Sten (Ulla Lundin)
10 Om Hilmer Thomasson-Sten (Ulla Lundin)
11 Båtsmansänkor (Allan Hansson)
13 En delförstoring av omslagsbilden (Ulla Jansson)
14 Pressgrannar [Helge Tyft i Släkthistoriskt Forum] (Bertil Holmström)
15 Kring kaffebordet

 

ViSlf nr 21 (februari 2007)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

3 Kallelse till årsmöte
4 En jultragedi år 1842 (Allan Hansson)
6 Ättlingar till Lars Mårtensson på Kyrkesund (Ingmar Edvardsson)
9 Ättlingar till Erik ”ur-Lax” (Bo Forsström)
13 Omslagsbilden (Bertil Holmström)
14 Kring kaffebordet – föreningsgrannar (Bertil Holmström)

 

ViSlf nr 22 (juni 2007)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

3 Från årsmötet
4 ”Framme” på Tjärnebo – ättlingar till ”ur-Lax” (Bertil Holmström)
8 En Rogstadättling på Okinawa (Bertil Holmström)
10 Arvtagare till Sören Eriksson Lax
11 Karta från Laga Skifte av Tjernebo 1837
12 Ett virtuellt släktforskarskåp? (Stig Carlsson, Allan Hansson, BH)
13 Omslagsbilder
14 Hälsning från vår nye ordförande (Kjell Samuelsson)
14 Kring kaffebordet

 

 

ViSlf nr 23 (februari 2008)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

3 Kallelse till årsmöte
4 Trejesläkt spårad tillbaka till 1400-tal (Gösta Framme)
6 I fem kungars tid – Lars Pettersson i Långegärde (Gunnar Thorén)
11 Släktforskande förr och nu (Bertil Holmström)
14 Kring kaffebordet

 

ViSlf nr 24 (maj 2008)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

3 Protokoll från årsmötet
4 Trejesläkt spårad tillbaka till 1400-tal – del II (Gösta Framme)
6 Antabell för Lars Pettersson, Långegärde (Ann-Marie Hansson)
8 Antavla för August Martin Hansson (Ulla Lundin)
12 Om August Martin Hansson (Ulla Lundin)
13 Domboksutdrag 1660 till 1714 (Aina André)
14 Kring kaffebordet

 

 

ViSlf nr 25 (januari 2009)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

3 Kallelse till årsmöte
4 Nämndeman Nils Hansson på Rossö. Del 1 (Gösta Framme)
7 Gösta Framme 1916 - 2008 (ur STNB)
8 Antavla för August Martin Hansson (del tavlan i nr 24)
10 Kommentarer till antavlan på mittuppslaget (Kjell Samuelsson)
11 Evald i Rössängane (Bertil Holmström)
14 Vårt ”virtuella släktforskarskåp” (Allan Hansson)
15 Kring kaffebordet

 


ViSlf nr 26 (maj 2009)

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

3 Protokoll från årsmötet 2009
5 Gösta Framme: ett försök till en bibliografi (Bertil Holmström) 
6 Nämndeman Nils Hansson på Rossö. Sista delen (Gösta Framme)
8 Antavla för Carolina Andersdotter, Yttre Buar 1843-1916 (Ulla Lundin)
10 Tord i Överby och hans ättlingar - del 2 (Bo Forsström) [se del 1]
13 Sara Samuelsdotter 1895-19xx (Harding Helgeson)
14 Kring kaffebordet

 


| släktforskning | B hem | texter | FSSF |

Kommentarer (BH)

"Prototypen" för skriftserien "Vi Släktforskare, organ för Föreningen Strömstads Släktforskare", daterad "September 2004 Nr 2", producerades av Greta Höglund och Ulla Jansson. Det var en 12-sidig tidning i A5-format, med en bild på förstasidan. För formgivningen svarade Ullas systerson. I  början av 2005 åtog jag (BH) mig att tillsammans med Ulla redigera nästa nummer. Och på den vägen är det...

Eftersom utgivningstakten kunde förväntas bli oregelbunden var det naturligt att ge alstren löpande numrering. Ett problem blev då att bestämma vilket ordningsnummer som skulle ges åt det första numret med den nya redaktionen.  I våra gömmor hittade vi 14 stycken meddelanden från styrelsen till föreningsmedlemmarna av varierande utförande, inklusive "prototypen". Det första numret med oss som redaktörer blev därför nr 15. Fr.o.m. nr 16 ökades omfånget från 12 till 16 sidor: Textstorleken minskades senare från 12 till 11 punkter för att ge utrymme för större textmassa. Utgivningstakten har varierat mellan två och tre nummer per år - kallelsen till årsmötet kräver ett februarinummer, och protokollet från detta ger stomme åt ett sent vårnummer.

December 2011 Menyn med tidningsnummer flyttas upp till strax under vinjetten. Tidigare version sparad.

Juni 2010 Föreliggande fil, tidigare benämnd ViSlf-arkiv.html, döps om, sedan innehållet i tidigare fil med namnet ViSlf.html inkorporerats. Tidningssidorna läggs upp i rtf-format (i den mån de inte redan finns upplagda i pdf-format).

Mars 2010 Omarbetning av introduktionen, införande av principen "sist ut - först in". Äldre utformning sparad under annat namn.

Maj 2009 ViSlf-arkiv.html läggs upp på nätet, i vårt "virtuella släktskåp".

Februari 2009 Det "virtuella släktskåpet" kommer till. En första version av ViSlf-arkiv.html skapas.

Juli 2008 En innehållsförteckning över innehållet i tidningarna påbörjas. Filens utseende i februari 2009 finns bevarad under annat namn.

 


Adapterad för webben av
Bertil Holmström,
senast ändrad: se ovan.